Poem


Maa bojhh nahi hu main
Maa bojhh nahi hu main

Main bhi hu Insaan
Hu Teri Kokh ki santaan

Maa Mujhe bhi pyaar karo
Mat karo atyachhar

Mujhe bhi dekhna Hai sansar
Panaa Hai tumhara pyar

Main hu beti tumhari
Mat roko meri kilkaari

Mujhe bhi tum chup karaana
Mujhe bhi apnaa dudh pillanaa

Sun Maa sum Mujhe
Meri kasam Hai tujhe

Mujhe bhi dekhna Hai sansar
Panaa Hai tumhara pyar

Maa bojhh nahi hu main
Maa bojhh nahi hu main

Poem Rating:
Click To Rate This Poem!

Continue Rating Poems


Share This Poem