उदार मन


आज फाटल गं बाई
माझ काळज, काळज
कस अवतरल आज
माझ्या दैवाच हे भोग
आसू ओघळत पाही
माझ्या नशिबाचा खेळ
आज फाटल गं बाई
माझ काळज,काळज
कसा लागला गं बाई
माझ्या जिवाला हा घोर
वाट सोडली गं माझी
कशी अंधारात साथ
आता विजला गं बाई
त्याही चंद्राचा प्रकाश
आज फाटल गं बाई
माझ काळज,काळज
कसा मोडला गं बाई
माझ्या सुखी संसाराचा थाट
आता उरले गं बाई
माझे मला मिच एक
आज फाटल गं बाई
माझ काळज,काळज

Poem Rating:
Click To Rate This Poem!

Continue Rating Poems


Share This Poem