सत्संग विचारधन-कवी श्री.रंगनाथ काकडे सर


सत्संग विचारधन-कवी श्री.रंगनाथ काकडे सर
आपला संग गौरवाचा प्रसंग
आपल्या उपस्थितीत आनंद तरंग
असा हा सत्संग.

Poem Rating:
Click To Rate This Poem!

Continue Rating Poems


Share This PoemThis Poems Story

सत्संग विचारधन-कवी श्री.रंगनाथ काकडे सर आपला संग गौरवाचा प्रसंग आपल्या उपस्थितीत आनंद तरंग असा हा सत्संग.