Imali impande yesono


Ukufa ibhalwe nguLumkiso Nondumiso Joja

Kufa ufika sizithokozele,
sengisho ukuthi uyasizuma.
Kufa awunamahloni,
usishiya izinhliziyo zethu zigobhoza igazi

Kufa ngiyakwesaba,
umuzi ivaliwe kungenxa yakho.
Umhlaba igcwele izinkedama,
azinamindeni kungenxa yakho.

Abazali babulawa ingculazi ,
le sifo sibaqedile.
Kanti necorona nayo,
ifike yahlasela.
Abantu bafisa okwezimpukane eskhathini samanje.

Kufa ufike ujuqe konje,
uqeda amathemba ezinganeni.
Zithi zisakha ikusasa elihle uthathe abazali bazi.
Zisale zincela izithupha

Kufa uyisilonda esingasuki ezinhlizweni zethu,
uyisilonda esingapholi.
Njalo Uma sicabanga ngawe usivusela amanxeba.

Poem Rating:
Click To Rate This Poem!

Continue Rating Poems


Share This Poem