Love


Use pane ki zid me khud ki khoya tha ..
Khoya use to jese khud ko paya tha...

Poem Rating:
Click To Rate This Poem!

Continue Rating Poems


Share This Poem