Mera desh


?? ?? ??,
?? ???? ?? ,
???? ?????? ??,
??????? ?? ??? ?? ,
?? ?? ?? ??? ??? ?? ,
?? ?? ?? ??? ??? ,
?? ?? ??- ??? ,
?? ?? ??? ?????? ,
?????? ???? ??? ?? ..
??? ??? ?? ????? ?? ,,
?????? ???? ??? ???? ??...
???? ???? ?? ????? ?? ????? ????,,
??? ?? ?? ?????? ???? ,,
???????? ?? ?????? ???? ,,
????? ?? ?????? ????..
???? ?????????? ?? ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ,,
??? ??? ??? ???? ????? ?? ????? ???? ?? ????? ?????? ?? ,,,
?????? ?????? ???? ???????? ?? ??? ????,
???? ?????? ?? ????? ??? ..
???? ????? ???? ??????,,
????? ?? ??????? ??????..
???? ?? ????? ?? ???? ?????? ???? ????,
??? ???? ??? ???????? ?????? ??..
??? ?? ????,,
???? ?? ?? ?????????..
????? ???? ??? ???,,
???????? ?? ?? ?????? ????? ?? ,,
?????? ???? ??? ???? ?????? ??..
????? ???? ??? ??? ,,
?????? ??? ???? ?? ????? ???..
???? ????? ?????? ??,,
?????? ???? ???? ????? ???? ?????? ??..

Poem Rating:
Click To Rate This Poem!

Continue Rating Poems

Key Words : Nari, shakti, geeta ,bhagvat,maharana pratap,gargi,maitreyi,hind,aaryavart,sath,

Share This PoemThis Poems Story

Mene apni es poem me apne desh ki ek chhoti si chhavi dikhane ki koshish ki hai...