Village love


दुचाकी आणि चारचाकी गाडीची चाके फार जलद असतात.
पण आपुलकीची ओझी ओढणारी बैलगाडी आजही वाटेने जातेय !

प्रवास गावचा......

Poem Rating:
Click To Rate This Poem!

Continue Rating Poems


Share This Poem